Banneri
Linkit
 

 

TYÖNOHJAUS

Työnohjauksella tuetaan ja kehitetään työn sujuvuutta, laatua ja tuottavuutta sekä työssä jaksamista. Työskentelyn tavoitteet voidaan soveltaa kaikkiin työnohjausmuotoihin (yksilö, ryhmä ja työyhteisö) sekä kaikkiin organisaation tasoihin.

 

KONSULTOINTI

Työn ja työyhteisön kehittämiseen voidaan tähdätä myös prosessikonsultoinnilla, joka perustuu laajempaan vuorovaikutukseen asiakasorganisaation kanssa. Ratkaisut ja niihin tarvittavat välineet etsitään tiiviissä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa.

Autamme organisaatioita kuormittavien muutosten ja kriisitilanteiden tuen suunnittelussa. Kriisityön näemme aina prosessina, jossa tuetaan yksilön ja yhteisön sopeutumista ylivoimaiselta tuntuvaan muutokseen. Se perustuu monipuoliseen viitekehykseen, joka huomioi työelämän ja organisaation yleiset lainalaisuudet sekä asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja kulttuurin.

 

KOULUTUS

Järjestämme luentoja ja räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia esim. kriisi- ja traumatyöstä sekä työyhteisöjen kehittämisestä.

Kampissa sijaitsevissa toimitiloissamme mahtuu työskentelemään noin 10 hengen ryhmä.

 

 
Alabanneri

 

 

Etusivu Psykoterapia Yhteystiedot